Bemesten

 • Zodenbemesten:
  Voor het uitrijden van mest op grasland zijn er twee zelfrijdende bemesters en een getrokken zodenbemester. De Vervaet zodenbemester is voorzien van 8.40 meter brede bemester met bandenregelsysteem, de Vredo heeft een sleufkouterbemester van 6.40 meter en kan in hondengang rijden. Beide zodenbemesters hebben een computergestuurd mestregelsysteem daardoor kan de hoeveelheid mest per hectare secuur worden ingesteld. Door het regelen van het banden wisselsysteem wordt de mest uitgereden met een minimale beschadiging van de graszoden.
  bemesten bemesten bemesten
 • Bouwlandinjecteren:
  Voor het uitrijden van drijfmest op bouwland is er een mogelijkheid met de Vervaet driewieler of met onze Schuitenmaker tank. De Schuitenmaker is een getrokken tank met een tankinhoud van 26m3 voorzien van een bouwlandinjekteur met een werkbreedte van 5.60 meter. De tank is voorzien van een banden drukwissel systeem zodat de chauffeur de bandenspanning op het land kan verlagen voor een minimale bodembelasting. De tank heeft een geijkte weeg en monstername systeem aan boord. Daarnaast hebben we enkele kleiner getrokken tanken met of zonder bemester voor aanvoer en bemesten van het land.
  bemesten bemesten bemesten
 • Stalmest en compost:
  Met de Tebbe stalmeststrooiers kan men de stalmest perfect verdeeld over het land uitrijden.
  bemesten bemesten
 • Kalkstrooien:
  Ons bedrijf is in het bezit van een breed strooier om zo de kalk op het land te strooien. Bovendien beschikken we over een eigen kalkvoorraad zodat op elk gewenst moment gestrooid kan worden. Een te lage zuurgraad is een storende factor voor de beplanting.
  bemesten bemesten
 • Mestpompen:
  Met een mestpomp kunnen wij u drijfmest overpompen en mixen.