Gewasbescherming

 • Eggen:
  De Einbock wiedeg is er om de mais te eggen voor opkomst, deze heeft een werkbreedte van 12 meter en laat zo minder sporen na en om zo van een regelmatige opkomst van de mais verzekerd te zijn.
 • Schoffelen:
  Voor het schoffelen van uw mais is er een schoffelmachine aanwezig.
 • Spuiten:
  Spuiten wordt uitgevoerd met een getrokken spuit van 36 meter breed, op de machine zit ervaren personeel met de juiste diploma's en vakkennis. Ook kan men met deze spuit vloeibare kunstmest spuiten.
  spuiten spuiten